2023-03-22 15:40:39

Pierwszy dzień wiosny

W tym roku Pierwszy Dzień Wiosny został przywitany przez uczniów klas 7,8 a i 8 b wyjątkowo - na wiosennym wyjeździe do kręgielni w Nowogardzie.
Celem wycieczki było propagowanie różnych form rekreacji i wypoczynku, zainteresowanie uczniów ciekawą i nietypową dyscypliną sportu, integracja środowiska uczniowskiego.
Dla większości było to pierwsze spotkanie z kręglami. Współzawodnictwo na torze wiązało się ze świetną zabawą, która wywoływała wiele pozytywnych emocji i wrażeń.