2012-05-10 09:19:19

Bajkowy świat

W maju uczniowie klas zerowych zapoznali się z różnymi formami przekazu bajek. Słuchali bajek czytanych przez panie, nagranych na płycie, oglądali bajki w telewizji. Duże zainteresowanie wśród dzieci wzbudziły bajki wyświetlane z kliszy przez diaskop – dawne urządzenie techniczne. Pani Monika pokazała dzieciom jak zakłada się kliszę, a potem czytała napisy pod kolorowymi i czarnobiałymi obrazkami. Dzieci były bardzo zainteresowane taką formą przekazu bajki.

Bożena Szudarek, Beata Piotrowska