2012-05-25 11:13:20

Karta Rowerowa "Trzymaj Formę"

Karta rowerowa to dokument, który uprawnia osobę w wieku szkolnym do poruszania się po drogach.  Aby otrzymać taki dokument uczniowie klas czwartych naszej szkoły musieli przystąpić do zaliczeń wiedzy teoretycznej dotyczących zasad ruchu drogowego oraz części praktycznej (jazda techniczna na rowerze). W naszej szkole każdego roku uczniowie przystępują do zaliczeń w okresie wiosennym. Od początku roku szkolnego dzieci uczestniczą w zajęciach, w czasie których zdobywają wiedzę z zakresu ruchu drogowego. Odbywają się także zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy, które przeprowadza pielęgniarka szkolna pani Danuta Matczak. Test składa się z 25 pytań. Cześć praktyczna to tor składający się z: rynny, równoważni, tarki oraz ósemki. Aby uzyskać zaliczenie uczniowie wielokrotnie podejmowali próby jazdy po torze przeszkód ćwicząc jazdę techniczną na rowerze. Bardzo cieszy nas fakt, iż tak wielu uczniów dba o ruch fizyczny i podejmuje zmagania, aby otrzymać dokument uprawniający do jazdy po drogach.  Zaliczenia przeprowadza pani Urszula Szukalska wspólnie z przedstawicielami policji w Kamieniu Pomorskim. W tym roku 30 uczniów uzyskało Kartę Rowerową i tym samym stali się pełnoprawnymi uczestnikami w ruchu drogowym. NIech wszyscy biorą z nich przykład i TRZYMAJĄ FORMĘ.

GALERIA