2012-10-15 15:13:39

Sprzątanie Świata

Łączy nas dbałości o naszą planetę. Sprzątanie Świata to akcja, która ma na celu przede wszystkim wzmocnienie świadomości ekologicznej wynikającej z zagrożeń, jakie niosą zanieczyszczenia. My także wzięliśmy udział w tej akcji sprzątając teren okolic szkoły oraz pobliskiego lasu. Koordynatorem akcji w naszej szkole jest pani Maria Jędruszek.

GALERIA