2013-03-21 09:05:19

Program "Trzymaj formę"

Uczniowie naszej szkoły mogą oglądać gazetki wykonane na korytarzach szkoły oraz w stołówce szkolnej, które informują o zdrowym trybie życia. Bardzo ważne jest, aby dzieci od najmłodszych lat uczyli się jak należy zdrowo odżywiać się i jak ważny w ich życiu jest ruch. Nauczyciele wychowania fizycznego dbają o to, aby już najmłodsi brali udział w zajęciach lekcyjnych aktywnie a także czynnie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych SKS. Na zajęciach techniki uczniowie obliczają BMI, ustalają jadłospis, obliczają kalorie i dostosowują menu odpowiednio do wieku. Wychowawcy klas I gimnazjum właczyli się w pracę i przeprowadzli rozmowy na temat programu "Trzymaj Formę' z rodzicami uczniów. Nad całością czuwa pani pielęgniarka szkolna i koordynator akcji na terenie szkoły.