2013-04-19 11:26:23

Egzamin gimnazjalny

 

Czas sprawdzić swoje umiejętności...
 
W 2013 r. drugi rocznik uczniów III klasy gimnazjum przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w nowej formule. 
Egzamin odbędzie się od 23 do 25 kwietnia (wtorek – czwartek), zgodnie 
z poniższym harmonogramem:
 
23 kwietnia 2013r. - część humanistyczna
9.00-egzamin z zakresu historii i WOS,
11.00-egzamin z zakresu języka polskiego.
 
24 kwietnia 2013r. - część matematyczno - przyrodnicza
9.00-egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia)
11.00-egzamin z zakresu matematyki
 
25 kwietnia 2013r. - część językowa
9.00-egzamin zna poziomie podstawowym z języka obcego nowożytnego
11.00-egzamin zna poziomie rozszerzonym z języka obcego nowożytnego
 
W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, czas pracy z poszczególnymi zestawami zadań może zostać przedłużony:
o 20 minut – w przypadku historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego na poziomie podstawowym
o 30 minut – w przypadku języka obcego na poziomie rozszerzonym
 oraz o 45 minut – w przypadku języka polskiego i matematyki.
Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczniowie otrzymają zaświadczenia w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym.
Pamiętajmy o zabraniu ze sobą legitymacji, długopisu z czarnym wkładem, przyborów kreślarskich. 
Obowiązuje strój apelowy!....
W dniu egzaminu wszyscy uczniowie stawiają się w szkole o godz. 8.00  w swoich klasach
            Wychowawcy klas