2013-04-30 10:15:04

22 kwietnia - Dzień Ziemi

Z tej okazji, jak co roku Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Golczewie zorganizowała już po raz VIII Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny pod hasłem OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ. Adresatem tego konkursu byli uczniowie klas I – III szkoły podstawowej. Realizacja tego konkursu pozwala wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności stosowne do ich rozwoju i zdolności. Umożliwia ukształtowanie wrażliwości ekologicznej, wytwarza przekonanie, że przyroda jest wartością wspólną i jej stan zależy od każdego z nas. Pozwala na aktywne współuczestniczenie w ochronie środowiska oraz zwraca uwagę na problemy ekologiczne w najbliższym otoczeniu. Nadleśnictwo Rokita objęło patronat nad tym konkursem, ufundowało nagrody książkowe o tematyce przyrodniczej dla wyróżnionych szkół. Przedstawiciel nadleśnictwa brał udział w pracach komisji oceniającej wiedzę uczestników konkursu. Wiedzę i znajomość zagadnień przyrodniczo – ekologicznych oceniała komisja w składzie: przewodniczący  Rafał Pajestka – przedstawiciel Nadleśnictwa Rokita oraz przedstawiciele edukacji wczesnoszkolnej (opiekunowie każdej ze szkół)

Wyniki konkursu przedstawiły się następująco:

Na poziomie  klas I

I miejsce – SP Nr 2 Kamień Pom. – 22 pkt.

II miejsce – SP Golczewo – 21,5 pkt

III miejsce – SP Nr 1 Kamień Pom. – 21 pkt.

IV miejsce – SP Błotno – 17 pkt.

V miejsce – SP Wysoka Kam. – 15 pkt.

 

Na poziomie klas II

I miejsce – SP Golczewo – 23,5 pkt.

II miejsce – SP Nr 1 Kamień Pom. – 22 pkt. 

                      SP Nr 2 Kamień Pom. – 22 pkt.

III miejsce – SP Wysoka Kam. – 18,5 pkt.

IV miejsce – SP Błotno – 17,5 pkt.

 

Na poziomie klas III

I miejsce – SP Nr 1 Kamień Pom. – 19,5 pkt.

                      SP Golczewo – 19,5 pkt.

II miejsce – SP Nr 2 Kamień Pom. 18 pkt.

III miejsce – SP Wysoka Kam. 14 pkt.

IV miejsce – SP Błotno – 13 pkt.

 

Rywalizacja między szkołami przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze,
a każdy z uczestników otrzymał upominek.

 

GALERIA