2014-11-13 15:09:16

Ślubowanie klas I

Bardzo ważnym momentem w życiu każdego małego człowieka jest ślubowanie i pasowanie na ucznia. To niezwykłe wydarzenie nastąpiło w dniu 28 października 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Golczewie. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zebrało się osiemdziesięcioro odświętnie ubranych pierwszoklasistów. Na to wyjątkowe wydarzenie pierwszaki wraz z wychowawczyniami zaprosili rodziców oraz przyjaciół szkoły: pana Burmistrza Andrzeja Danieluka, panią Teresę Waszczenko – prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Golczewskiej, panią Mariannę Mikołajczak – prezesa Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koła Terenowego w Golczewie oraz koleżanki i kolegów z klas drugich i trzecich. Ceremonię zawtórował „król, królowa i dworzanie krainy zwanej Literkowo”. „Królewska para” przeegzaminowała najmłodszych uczniów, a potem zezwoliła na pasowanie. Ceremonii tej dokonała pani dyrektor Aldona Kaczmarek tradycyjnym mieczem rycerskim. Pierwszoklasiści otrzymali od wychowawczyń pamiątkowe dyplomy, a od najstarszych uczniów szkoły życzenia, które przekazała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość dostarczyła dzieciom, ich rodzicom i zaproszonym gościom wielu miłych przeżyć i wzruszeń. Na zakończenie wszyscy wykonali wspólne pamiątkowe zdjęcia. Po części oficjalnej dzieci zostały zaproszone do swoich sal na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. W tym niezwykłym dniu pierwszaki otrzymały swój pierwszy dokument – legitymację szkolną.

GALERIA