2014-11-13 15:13:16

"Aktywni fizycznie / Taktycznie"

Dnia 12 listopada 2014 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie dla uczniów klas I – III gimnazjum w ramach projektu „Aktywni Fizycznie / Taktycznie”. Jego zadaniem jest zwrócenie uwagi na rolę aktywności fizycznej w życiu młodzieży. Poprzez realizację projektu młodzież zachęcana jest do fizycznego zaangażowania w sport, a nie tylko „taktycznego” przed ekranem komputera, na trybunach czy przed telewizorem. Pomysł na projekt powstał w głowach członków stowarzyszenia pierwszoligowego zespołu HUSARIA Szczecin – osób związanych bezpośrednio z futbolem amerykańskim. W czasie spotkania uczniowie zostali zapoznani z pozytywnymi aspektami wychowania fizycznego i zmotywowani do aktywności. Celem projektu jest również zmiana nastawienia do sportu oraz uświadomienie, że może być to pole do ulepszenia samego siebie, samorealizacji, do spędzania wolnego czasu i poszerzania horyzontów swoich zainteresowań. W czasach zapatrzenia w Internet i nowe technologie, warsztaty pokazały możliwość nowego trendu jakim jest sport. Wierzymy, że każdy uczestnik tego spotkania wyszedł z nową dawką wiedzy, pozytywnym nastawieniem i chęcią zmiany swojego życia na aktywne i pełne zdrowego podejścia do każdej dziedziny sportu.

GALERIA