2014-11-13 20:30:16

Sukces Marty, Jędrka i Błażeja

Sukces Marty, Jędrka i Błażeja

11 listopada o godzinie 1800 w hali Opery Szczecińskiej na uroczystej gali związanej
ze Świętem Niepodległości odbyło się wręczenie nagród konkursu Nasza przeszłość, nasza przyszłość, nasz dom. Konkurs był inicjatywą z zakresu edukacji historyczno – obywatelskiej kierowaną do uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego. Organizatorem konkursu było Muzeum Narodowe w Szczecinie pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Patronat medialny sprawował Kurier Szczeciński.

Na uroczyste wręczenie nagród zaproszono laureatów i ich rodziców. Wśród zaproszonych gości był również Burmistrz Golczewa Andrzej Danieluk i dyrektor ZSP w Golczewie Aldona Kaczmarek.

Laureatką I miejsca została uczennica klas VI Marta Szymańska, której nagrodę osobiście wręczył Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
Dwa wyróżnienia przypadły również uczniom klas VI Jędrzejowi Pokorskiemu i Błażejowi Dziągwie.  Wszyscy otrzymali piękne nagrody i listy gratulacyjne z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Opiekun uczniów pani Elżbieta Nadzikiewicz otrzymała podziękowanie od pana Marszałka za przygotowanie uczniów do tego niezwykłego konkursu. Pani Elżbiecie Nadzikiewicz, Marcie, Jędrkowi i Błażejowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

GALERIA