2015-01-03 09:35:12

Próbny sprawdzian szóstoklasisty

Uczniowie całej Polski przystąpili do próbnego sprawdzianu szóstoklasisty. W tym roku po raz pierwszy pisali w nowej formie. Sprawdzian odbył się w dwóch częściach. Język polski połączony z matematyką trwał 80 minut. Po przerwie uczniowie pisali sprawdzian z języka angielskiego trwający 45 minut. Dużo więcej informacji na temat zasad przeprowadzania sprawdzianu można dowiedzieć się ze strony http://www.cke.edu.pl.

GALERIA