2011-01-17 12:13:05

Góra Grosza

Góra Grosza
Nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do akcji charytatywnej. Uczniowie działający w Samorządzie Uczniowskim przygotowali akcję na terenie naszej szkoły. Wyznaczone osoby przez cały tydzień kwestowały na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci.
Zebrane pieniądze przeliczono komisyjnie, a uzyskana kwota 298,08zł wraz z protokołem została przekazana do siedziby Towarzystwa NASZ DOM.
Szczególną aktywnością wykazali się Zuzanna Bartnicza, Jakub Tomczyk, Bartłomiej Szkutnik, Adam Katowicz, Kamil Jasiński, Daniel Cebulski.
Cieszy nas fakt, że uświadomiliśmy dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety mogą, zebrane w tak dużej liczbie, stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Urszula Szukalska
Zdzisława Biernacka

GALERIA