2015-02-03 18:45:58

Lekcja przyrody w czytelni

Szóstoklasiści zdobywali wiadomości na temat ssaków żyjących w najbliższej okolicy podczas lekcji w czytelni. Korzystając z różnych źródeł informacji - encyklopedii, ilustrowanych atlasów zwierząt, przewodników oraz zgromadzonych książek popularnonaukowych - wyszukiwali wiadomości na temat środowiska życia, wyglądu, pożywienia i trybu życia wybranych ssaków. Współpracując w grupach dokonywali selekcji zgromadzonych informacji i wzajemnie uzupełniali niezbędne wiadomości.

GALERIA