2015-03-27 11:32:55

Zajęcia w schronisku

    Dnia 26.03.2015r. uczniowie klas drugich Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Golczewie uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych zorganizowanych w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach. 

Na spotkaniu uczniowie uzyskali wiedzę na temat prowadzenia schroniska, jego przebudowy, zagospodarowania, potrzeb i sprawowanej opieki nad zwierzętami.

   Działalność na rzecz schroniska pozwala na kształtowanie właściwych postaw i charakteru młodego człowieka, pomaga zagospodarować czas wolny tak, aby nie było miejsca na nudę.

    Mam nadzieję że działania podjęte przez uczniów zaowocują właściwymi postawami i zachowaniem wobec zwierząt, jak również pozwolą na kształtowanie proekologicznych postaw wśród naszej młodzieży.

Joanna Maciejewska

GALERIA