2015-03-29 22:31:09

O najwierniejszym przyjacielu człowieka

Uczniowie  klas 0 - III Szkoły Podstawowej w Golczewie spotkali się 18 marca 2015 roku z p. Martą Tysiąc - Stępień, kierownikiem  Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach.  Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego przebywania z psem, zachowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ze strony zwierzęcia oraz uświadomienia potrzeby pomagania bezdomnym psom. Uczniowie  poznali między innymi historię schroniska, zadania i obowiązki pracujących tam osób oraz znaczenie współpracy schroniska  z różnymi  instytucjami i osobami prywatnymi. Obejrzeli prezentację multimedialną  o rasach  psów ich zwyczajach. Prowadząca spotkanie p. Marta wyjaśniała dzieciom, w jaki sposób zwierzęta reagują na zagrożenie i jak człowiek powinien postępować przy pierwszym spotkaniu z nieznajomym psem. Uczniowie opowiadali o swoich pupilach oraz jak się nimi opiekują. Dzieci aktywnie uczestniczyły w tym spotkaniu, interesowały się psami przebywającymi w schronisku i zadawały wiele pytań dotyczących poruszanych zagadnień.

GALERIA