2015-03-31 20:03:10

Sprawdzian szóstoklasisty

Jutro, 01 kwietnia uczniowie klas szóstych przystąpią do pierwszego w swoim życiu egzaminu. 

W tym roku po raz pierwszy sprawdzian będzie składał się z dwóch części:
- pierwsza z nich to zagadnienia dotyczące języka polskiego i matematyki (80min.),
- druga zaś to język angielski (45min.). 
Każda część rozdzielona jest przerwą.

Uczniowie rozpoczynają dzień o godz. 8.00 spotkaniem w sali lekcyjnej z wychowawcą.

Sprawdzian ma formę pisemną i rozpoczyna się o godz. 9.00.

Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej.‎

Uczniów w tym dniu obowiązuje strój apelowy oraz obowiązek posiadania legitymacji szkolnej i przyborów do pisania (pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz).

DOBRE RADY PRZED SPRAWDZIANEM:

 • rano zjedz śniadanie, w tym dniu czeka cię ciężka praca,
 • dokładnie, czytaj polecenia do zadań, ponieważ w nich jest wiele wskazówek,
 • zawsze próbuj rozwiązać zadania otwarte zarówno z języka polskiego jak i z matematyki. Przyda się każdy punkt.
 • odpowiadaj dokładnie na zadane pytanie,
 • pamiętaj, o tym, że krótkiej formie wypowiedzi musisz przestrzegać zasad jej tworzenia oraz o tym ile musi zawierać treści,

Podczas trwania sprawdzianu uczeń pracuje samodzielnie.

Nie wolno:

 • korzystać z kalkulatora i słowników,
 • przynosić i używać żadnych urządzeń elektronicznych,
 • opuszczać sali egzaminacyjnej,
 • zmieniać wyznaczonego w sali miejsca,
 • porozumiewać się z innymi uczniami,
 • wypowiadać uwag i komentarzy,
 • zadawać żadnych pytań dotyczących zadań,
 • korzystać z środków łączności.

Zaświadczenie z wynikami sprawdzianu jest wydawane razem ze świadectwem ukończenia szkoły w dzień zakończenia roku szkolnego.

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia!