2015-09-01 10:45:01

Pierwszy dzwonek w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie

Wszystko co dobre szybko się kończy…

Dnia 1. września  2015 roku uczniowie powrócili do ukochanych ławek.

Pani dyrektor Aldona Kaczmarek skierowała do uczniów, rodziców oraz grona nauczycielskiego słowa z okazji inauguracji roku szkolnego, życząc owocnej pracy. Głos zabrali również Burmistrz Golczewa pan Andrzej Danieluk oraz Przewodnicząca Rady Rodziców pani Emilia Kunkel, składając życzenia, zachęcali do wspólnej pracy i zaangażowania w życie naszej szkoły.

Następnie uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami rozeszli się do klas , na pierwsze powakacyjne spotkanie.

Wierzymy, że rok szkolny 2015/2016 będzie udany, pełen ciekawych przeżyć.

GALERIA