2015-09-15 20:50:50

Sukces naszych gimnazjalistów! Specjalne wydanie "Czytadła" podbiło Muzeum Narodowe w Szczecinie!

Centrum Dialogu „Przełomy” dział Muzeum Narodowego w Szczecinie zorganizowało konkurs „Sierpień ’80– jubileuszowe wydanie gazety lokalnej”, nad którym patronat medialny sprawował „Kurier Szczeciński”. Konkurs skierowany był do gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego. Związany był z obchodami 35 – lecia podpisania Porozumień Sierpniowych kończących strajki w sierpniu 1980 roku.

Konkurs miał na celu kształtowanie postawy obywatelskiej, rozwijanie zainteresowań historycznych wśród młodzieży, zwłaszcza zainteresowań związanych z najnowszą historią naszego regionu, pozwolił również wyzwolić kreatywność młodych ludzi.

Troje uczniów z klasy III c Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Golczewie - Natalia Lis, Jakub Pajestka i Jakub Szymanowski -  wzięło udział w konkursie i … osiągnęło sukces! Zdobyli tytuł laureata i  drugie miejsce! Na stronie muzeum czytamy: Autorzy „Czytadła” z Golczewa w szerokim zakresie wykorzystali dostępne materiały zarówno pisane, jak i liczne źródła ikonograficzne. Swobodne podejście w zakresie kompozycji zachęca czytelnika do zapoznania się z zawartością numeru. Mocnym akcentem wydania jest „Wywiad z Lechem Wałęsą” autorstwa Jakuba Pajestki, który cechuje ciekawe ujęcie tematu, bogata warstwa faktograficzna oraz właściwe wprowadzenie do tekstu i zakończenie wywiadu. Zespołem opiekowały się panie Bożena Mańczak i Agnieszka Katowicz-Stróż.”

Jesteśmy dumni z sukcesu naszych młodych „redaktorów” i „historyków”! Cieszy nas ich wiedza i zaangażowanie oraz to, że rozsławili naszą szkołę i jej czasopismo „Czytadło”.

Przed nimi uroczystość podsumowania wyników konkursu oraz wręczenie nagród. Ceremonia odbędzie się w Sali Posiedzeń Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  22. września br. o godz. 11.30 przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie, podczas inauguracyjnego spotkania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Gratulujemy!