2015-09-26 14:04:15

Samorząd Uczniowski zaprasza na dyskotekę

Samorząd Uczniowski
zaprszasza uczniów klas IV - VI
szkoły podstawowej

na
DYSKOTEKĘ z okazji DNIA CHŁOPAKA,

która odbędzie się 28 września 2015 r.
od godz. 16.00 do 18.00.

Życzymy miłej zabawy!