2011-01-24 13:58:23

Próbny sprawdzian szóstoklasisty

Próbny sprawdzian szóstoklasistów

Styczeń to miesiąc próbnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności uczniów klas szóstych. W naszej szkole  dnia 4 stycznia 2011r. sprawdzian pisało 57 uczniów. Test przygotowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu sprawdzał rozumowanie, pisanie, czytanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Jak zwykle składał się z 20 zadań zamkniętych i czterech otwartych. Wyniki zostaną podane podczas spotkań wychowawców z rodzicami.

 

GALERIA