2016-01-29 16:19:27

Podsumowanie konkursów o łowiectwie

29 stycznia 2016 roku w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów: plastycznego pt. Łowiectwo w oczach dzieci oraz przyrodniczo – łowieckiego pt. Magia łowiectwa. Współorganizatorem konkursów było Koło Łowieckie Żubr. Celem takich form, współzawodnictwa uczniów, jest kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec przyrody oraz możliwość poznawania tradycji, etyki i obyczajów łowieckich. Wskazują prawdę o ogromnej pracy tych instytucji na rzecz odnowy przyrody. W świetlicy szkolnej wystawiono najlepsze prace uczniów – makiety i prace malarskie. Uczniowie, którzy wygrali:

I miejsce – Izabela Biliniewicz i Igor Szukalski,
II miejsce - Oskar Hałuszko,
III miejsce Mateusz Cieślikiewicz i Patrycja Nowak.

W konkursie przyrodniczo – łowieckim wśród najlepszych znaleźli się:

Julian Zieliński – I miejsce,
II miejsce Wiktor Markiewicz i Izabella Biliniewicz,
III miejsce – Wiktoria Radecka.

Nagrody ufundowało Koło Łowieckie „Żubr”, a wręczyli panowie Aleksander Germanowicz, Sławomir Pustelnik i Aleksander Germanowicz junior.

GALERIA