2016-02-24 23:45:46

Zapisy do przedszkola i szkoły

Od 1 marca do 15 kwietnia br. w godzinach od 8:00 – 15:00 będą trwały zgłoszenia dzieci do Przedszkola Publicznego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Golczewie. Druki zgłoszeń można pobierać w sekretariacie oraz poniżej, składać w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych  w Golczewie ul. Szkolna 2.

Druki dla dzieci kontynujących naukę w przedszkolu

Druki dla dzieci rozpoczynających naukę w przedszkolu po raz pierwszy