2016-04-01 10:18:27

Kolejny sukces Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Golczewie

Kolejny sukces Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Golczewie

Laureaci konkursów kuratoryjnych

W styczniu b.r. ogłosiliśmy listę finalistów konkursów kuratoryjnych w liczbie 9 osób z ZSP w Golczewie.

Obecnie możemy poszczycić się 4 laureatami – gimnazjalistami w następujących konkursach: chemicznym – 1 uczeń, geograficznym – 1 uczeń, historycznym – 1 uczeń, wiedzy o społeczeństwie – 1 uczeń.

Zaowocowała ciężka praca naszych nauczycieli i uczniów.

W Konkursie Filatelistycznym pt. „Projekt kartki pocztowej” na szczeblu wojewódzkim pierwsze trzy miejsca zdobyli uczniowie naszego gimnazjum.

Ostatnim osiągnięciem z dnia 31.03.16r. jest finalista IV edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionie.

 

Gratulujemy gimnazjalistom i ich opiekunom!