2016-05-14 07:02:02

XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY

„PRZYRODA JEST WIECZNA, JEŻELI BEZPIECZNA”

            Od kilku lat Szkoła Podstawowa w Golczewie jest organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego dla klas I – III. W czwartek 12 maja 2016 r. odbyła się już XI edycja tego konkursu pod hasłem „PRZYRODA JEST WIECZNA, JEŻELI BEZPIECZNA”. W tegorocznym konkursie wzięło udział 6 szkół na trzech poziomach edukacyjnych (I–III): Szkoła Podstawowa w Błotnie, Szkoła Podstawowa w Jarszewie, Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 w Kamieniu Pomorskim, Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej oraz Szkoła Podstawowa w Golczewie.

Ideą Konkursu jest:
− zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
− uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony najbliższego środowiska,
− rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,
− kształtowanie poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym.

Patronat nad tym przedsięwzięciem jak zawsze objęło Nadleśnictwo Rokita, które na konkursie reprezentowała pani Barbara Adamczyk.
Wiedzę i znajomość zagadnień przyrodniczo – ekologicznych oceniała komisja w składzie: Barbara Adamczyk – przedstawiciel Nadleśnictwa Rokita oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Konkurs został rozegrany w czterech konkurencjach:

  • zagadki
  • pytania PRAWDA - FAŁSZ
  • pytania A B C
  • test

Wyniki konkursu przedstawiły się następująco:

Na poziomie klas I

I miejsce – 20 pkt. – SP nr 1 Kamień Pom.
II miejsce – 19pkt. –SP nr 2 Kamień Pom
III miejsce – 18 pkt. – SP Błotno
IV miejsce – 17 pkt. – SP Jarszewo
V miejsce – 16 pkt. – Wysoka Kamieńska i SP Golczewo

Na poziomie klas II

I miejsce – 26 pkt. – SP Błotno
II miejsce – 25 pkt. – SP Jarszewo
III miejsce – 24 pkt. – SP nr 2 Kamień Pom.
IV miejsce – 19 pkt. – SP Golczewo
V miejsce – 18 pkt. – SP nr 1 Kamień Pom.
VI miejsce – 17 pkt. – SP Wysoka Kamieńska

Na poziomie klas III

I miejsce – 24 pkt. – SP Jarszewo
II miejsce – 23 pkt. + 1pkt (po dogrywce) – SP nr 2 Kamień Pom.
III miejsce – 23 pkt – SP Golczewo
IV miejsce 19 pkt. – SP Błotno i SP nr1 Kamień Pom.
V miejsce 16 pkt. – SP Wysoka Kamieńska

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez patrona konkursu - Nadleśnictwo Rokita. Konkurs przebiegał w przepięknej scenografii wykonanej przez p. Urszulę Szukalską.

Organizator
Renata Baraniak

GALERIA