2017-01-27 05:24:01

Bezpieczeństwo przede wszystkim "Ratujemy i uczymy ratować"

W naszej szkole systematycznie odbywają się zajęcia z zakresu bezpieczeństwa, polegające na  uczeniu podstawowych czynności ratujących życie. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami oraz kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Program, w którym uczestniczymy „Ratujemy i uczymy ratować" powstał dzięki Fundacji WOŚP Jurka Owsiaka i jest adresowany do wszystkich uczniów klas I-III. Podczas kolejnych zajęć uczniowie uczą się:

  • alarmowania odpowiednich służb ratowniczych,
  • bezpiecznych zachowań,
  • sprawdzać, czy osoba jest nieprzytomna,
  • wzywać pomoc,
  • sprawdzać oddech,
  • układać osobę nieprzytomną w pozycji bocznej,
  • wykonywać oddechy ratownicze i uciskać klatkę piersiową.

Wszystkie materiały dydaktyczne: podręczniki, filmy edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy pozyskaliśmy z WOŚP Jerzego Owsiaka. W czwartek zajęcia ukończyły klasy IIIb i IIId. Każdy uczestnik otrzymał telefon instruktażowy, podręcznik "Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy" z dyplomem za udział w zajęciach. Taka forma zajęć cieszy się dużym zainteresowaniem. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w spotkaniach, potrafią wykazać się zdobytą wiedzą i zastosować ją w praktyce. W naszej placówce szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeprowadzają panie: Małgorzata Dziewulska, Elżbieta Kulesza i Urszula Szukalska. Niebawem kolejne klasy zdobędą dyplom i przede wszystkim umiejętności prawidłowego udzielania pierwszej pomocy.

GALERIA