2017-03-09 06:33:10

Uroczstość zdobycia Golczewa

W rocznicę zdobycia Golczewa, w dniu 6 marca br. w pobliżu miejscowości Sosnowice odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 72 lat. 5 marca 1945 r. żołnierze Armii Czerwonej i Wojska Polskiego dokonali szturmu na niemieckie oddziały stacjonujące na terenie obecnego powiatu kamieńskiego. W wyniku tych walk zdobyte zostało Golczewo.

   W rocznicowej uroczystości na Cmentarzu Jeńców Wojennych byłego obozu Heinrichshof udział wzięły władze samorządowe Gminy Golczewo, Kamienia Pomorskiego i Powiatu Kamieńskiego, przedstawiciele 8. Kołobrzeskiego Batalionu Saperów Marynarki Wojennej w Dziwnowie, Radni Rady Miejskiej w Golczewie i sołtysi, przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych z Golczewa i Kamienia Pomorskiego, przedstawiciele instytucji, młodzież szkolna oraz miejscowe społeczeństwo.
   Po okolicznościowych wystąpieniach i wspólnej modlitwie za poległych w walkach o zdobycie Golczewa oraz zmarłych w obozie, pod pomnikiem i symbolicznymi grobami jeńców złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
   Po uroczystościach na cmentarzu, zaproszeni goście uczestniczyli w spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Golczewie. Tutaj dla wszystkich, oprócz słodkiego poczęstunku, przygotowano krótki występ uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie oraz prezentację pt. „Golczewo na starych fotografiach i widokówkach”.
   Pod koniec 1941 roku w lesie pod Golczewem Niemcy utworzyli obóz Heinrichshof, w którym przetrzymywano m. in. radzieckich jeńców. Pracowali oni w fabryce amunicji działającej do wyzwolenia w 1945 roku. W wyniku prowadzonych ostatnio prac badawczych na cmentarzu w Sosnowicach zidentyfikowano głównie groby jeńców radzieckich. Co się stało z pozostałymi osobami? Nie wiadomo.
   30 czerwca br. na sosnowickim cmentarzu odbędzie się uroczystość pn. „Niech Pamięć Trwa…” związana z odsłonięciem pamiątkowych tablic z imionami i nazwiskami osób spoczywających na tym cmentarzu. Już dziś serdecznie Państwa zapraszamy!
   Organizatorami uroczystości w dniu 6 marca br. byli Burmistrz Golczewa, Zespół Szkół Publicznych w Golczewie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie. www.golczewo.pl

GALERIA