2017-03-29 12:05:28

Druki zapisu do przedszkola i klasy I Szkoły Podstawowej

Informacje o terminach i opis szczegółowy dokumentacji.

Dla kandydata do przedszkola:

1. Wniosek: w formacie Word, w formacie PDF

2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie: w formiacie Word, w formacie PDF

3. Oświadczenie o rodzeństwie kandydata: w formiacie Word, w formacie PDF

4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata: w formiacie Word, w formacie PDF

5. Oświadczenie o zatrudnieniu, studiowaniu stacjonarnym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej: w formacie Word, w formacie PDF

Dla kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej:

1. Zgłoszenie kandydata do klasy I: w formacie Word, w formacie PDF

2. Oświadczenie o rodzeństwie kandydata: w formacie Word, w formacie PDF

3. Oświadczenie o adresie zamieszkania: w formacie Word, w formacie PDF

4. Oświadczenie o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej: w formacie Word, w formacie PDF