2011-05-19 08:32:54

VI Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny

Dnia 19 kwietnia 2011r. w Szkole Podstawowej w Golczewie odbył się już
VI Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny pt. „Dajmy Ziemi szansę”. Patronat nad tym przedsięwzięciem po raz kolejny objęło Nadleśnictwo Rokita. Celem tego konkursu było rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, tworzenie postaw proekologicznych, utrwalanie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej.
W tegorocznym konkursie wzięły udział cztery zespoły klas I-III ze szkół podstawowych w Błotnie, Czarnogłowych, Wysokiej Kamieńskiej i Golczewie.
Oceniała komisja składająca się z przedstawiciela Nadleśnictwa Rokita
i nauczycieli reprezentujących szkoły.
Rozgrywki polegały na rozwiązaniu 5 zadań testowych (rebusy, krzyżówki, rozsypanki wyrazowe, segregacja odpadów, pytania prawda-fałsz).
Wyniki konkursu przedstawiły się następująco:


Na poziomie  klas I
I miejsce – SP Golczewo
II miejsce – SP wysoka Kamieńska
III miejsce – SP Błotno i SP Czarnogłowy


Na poziomie klas II
I miejsce – SP Golczewo
II miejsce – SP Wysoka Kamieńska
III miejsce – SP Czarnogłowy
IV miejsce – SP Błotno

Na poziomie klas III
I miejsce – SP Czarnogłowy
II miejsce – SP Wysoka Kamieńska
III miejsce – SP Błotno
IV miejsce – SP Golczewo


Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez patrona konkursu - Nadleśnictwo Rokita


Renata Baraniak

GALERIA