2011-10-02 19:53:15

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012

1 września miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012.
Na początku uroczystości wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano Hymn Polski.
Gospodarze klas zgłosili gotowość uczniów do uroczystego apelu przewodniczącym Samorządów Uczniowskich Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, które następnie zdały raport dyrektorowi szkoły.
Pani dyrektor powitała wszystkich zgromadzonych gości, nauczycieli oraz uczniów.
Przewodnicząca Rady Rodziców pani Renata Dobrowolska oraz ks. proboszcz Wojciech Musiałek życzyli uczniom sukcesów w nauce.
Po zakończonej uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.

Życzymy wszystkim uczniom naszej szkoły wielu sukcesów.

 
 GALERIA