2011-10-03 08:42:09

Jak przeciwdziałać uzależnieniom?

Spotkanie zostało przygotowane dla uczniów klas piątych i szóstych szkoły podstawowej, poprowadził je pan Daniel Kowaliński z Kamienia Pomorskiego.
Na wykładzie zostały przedstawione rodzaje uzależnień, które najczęściej występują w naszym środowisku.
Zilustrowanie przyczyn pozwoliło uczniom włączyć się w rozmowę i poszerzyć swoją wiedzę na temat uzależnień.
Alkohol, papierosy, narkotyki to używki, za które sięga coraz więcej dzieci i młodzieży. Każdy dorosły powinien uświadamiać, wychowywać dzieci i młodzież aby w przyszłości nie popadały w uzależnienia.

GALERIA