2018-05-17 21:28:07

"Zając przesyła życzenia świąteczne"

Odbył się konkurs „Zając przesyła życzenia świąteczne”. Organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski klas IV-VII pod opieką p.Urszuli Szukalskiej. Konkurs rozpatrywany był w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum. Uczniowie poszczególnych klas mieli za zadanie wykonać jedną kartkę świąteczną dowolną techniką plastyczną.  Ocenie podlegały: zgodność tematyki ze świętem, treść życzeń, estetyka wykonanej pracy, pomysłowość i ogólne wrażenie.

Szkoła podstawowa

I miejsce – Va

II miejsce – VIb

III miejsca – Vb

Gimnazjum

I miejsce – IIIa

II miejsce – IIc

III miejsca – IIb

 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla klasy. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się podczas apelu wychowawczego.