2018-11-13 08:33:55

Konkurs MNS-CDP "Kronika rodzinna - 100 lat wolności" rozstrzygnięty!

          Z radością informujemy, że znane są wyniki konkursu MNS–CDP „Kronika rodzinna – 100 lat wolności”. Do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej napłynęło dwadzieścia sześć prac z szesnastu szkół naszego regionu.

          Przypominamy, że zadanie uczniów polegało na przygotowaniu rodzinnej kroniki, składającej się z elementów plastycznych i opisu przedstawiającego najważniejsze wydarzenia z historii rodziny oraz rodzinnej miejscowości od roku 1918 do współczesności. Autor mógł się wcielić w rolę uczestnika lub świadka wydarzeń, które miały być osadzone w realiach własnej miejscowości lub regionu zachodniopomorskiego. Za pracę ocenianą w różnych aspektach można było zdobyć 100 punktów.

Wyniki konkursu prezentują się następująco:

I miejsce – Hanna Ciasnocha, uczennica klasy IV ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Opiekę merytoryczną sprawowały panie Anna Siwek oraz Lidia Kostrzewa. Tytuł pracy: „Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta”. Uczennica uzyskała 98 punktów.

II miejsce – Oskar Hałuszko, uczeń klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie. Uczniem opiekowały się panie Aldona Kaczmarek i Elżbieta Nadzikiewicz. Tytuł pracy: „Siła przodków – siłą narodu”. Uczeń uzyskał 97 punktów.

III miejsce zdobyły ex aequo trzy uczennice:

Izabela Biliniewicz ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie. Uczennica klasy VII pracowała pod kierunkiem pań: Zdzisławy Biernackiej oraz Aldony Kaczmarek. Tytuł pracy: „Kronika rodzinna”.
Maja Wereszczyńska ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie. Uczennicą V klasy opiekowały się panie Agnieszka Adamowicz i Aldona Kaczmarek. Tytuł pracy: „Dzieje rodziny Cieślikiewiczów w Golczewie”.
Zofia Wojtachnia, uczennica klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 44 im. ppor. Emilii Gierczak w Szczecinie. Opiekę merytoryczną sprawowała pani Katarzyna Grąbczewska. Tytuł pracy: „Mam na imię Zosia…”.
Izabela, Maja i Zofia uzyskały po 91 punktów.

Wojewódzka Komisja Konkursowa obradowała  w składzie:
Agnieszka Kuchcińska-Kurcz – przewodnicząca komisji,
Ewa Sobota – edukatorka MNS–CDP,
Edyta Szumocka – koordynatorka konkursu,
Justyna Wnuk – egzaminatorka maturalna, XI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie,

Tegoroczny konkurs  miał bardzo wysoki i wyrównany poziom.

           Tradycyjnie uroczystość wręczenia dyplomów, wyróżnień i nagród odbyła się jesienią, w tym roku szkolnym 9 listopada 2018. Spotkaliśmy się w Centrum Dialogu Przełomy. Uczniowie po otrzymaniu nagród i wyróżnień, wręczanych przez dyrektora Muzeum Narodowego oraz Komisję Konkursową zostali zaproszeni do zwiedzania wystaw muzeum. Miłą niespodzianką był poczęstunek zorganizowany w muzealnej kawiarence.

          To kolejny sukces naszych uczniów. Coroczna edycja konkursów organizowanych przez Centrum Dialogu  Przełomy w Szczecinie cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, które przekłada się na wysokie miejsca. Jesteśmy zawsze w czołówce. Prace uczniów zostaną wyeksponowane w sali muzealnej w grudniu.

Gratulujemy naszym uczniom oraz ich opiekunom.

                                                                             Zdzisława   Biernacka

                                                               GALERIA