2018-11-14 11:16:18

Szkolne konkursy z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę Niepodległości

     Z okazji 100 rocznicy przez Polskę Niepodległości w ZSP w Golczewie odbył się konkurs „Kartka  urodzinowa dla Rzeczypospolitej” przeznaczony dla klas I-III szkoły podstawowej oraz konkurs na plakat „100 lat Niepodległości” dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum.
     Celem konkursów było kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju, propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci i młodzieży, popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów uczniów.
Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Wpłynęło 48 kartek i 52 plakaty. Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną inwencją twórczą zarówno w interpretacji tematu, jak i różnorodnością technik plastycznych.
       Na kartkach urodzinowych dzieci przygotowały piękne życzenia dla Polski. A czego życzyli uczniowie z młodszych klas swojej Ojczyźnie w tak uroczystym dniu? „By zawsze była wolna, silna, piękna, aby mogła się rozwijać w pokoju
i dostatku, …”.
       Prace zostały wyeksponowane na wystawach, które można obejrzeć na holu szkoły.