2018-12-03 12:42:28

Konkurs plastyczny

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY NA PRZESTRZENNY STROIK  BOŻONARODZENIOWY

Regulamin konkursu

Organizator konkursu: Urszula Furza

Uczestnicy konkursu: konkurs jest przeznaczony dla uczniów

klas IV-VIII i gimnazjum.

Cele:

- reaktywowanie tradycji tworzenia w okresie świąt Bożego Narodzenia,

- rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej dzieci, na bazie tradycji ludowej,

 - kształtowanie wyobraźni plastycznej,

 - rozwijanie zdolności manualnych.

Techniki:

Stroiki mogą być tradycyjne - wykonane z materiałów, takich jak: orzechy, suszone owoce, szyszki, kora, sztuczne igliwie, ozdoby zrobione z bibuły, papieru, opłatka, nici, masy solnej, modeliny, słomy, siana, zboża, drewna, zasuszonych roślin, waty oraz elementów wykonanych samodzielnie (np. bombki) itp.  Mogą również pojawić się oryginalne stroiki w stylu awangardowym.

Warunki uczestnictwa:

Stroik z metryczką zawierającą dane autora (imię, nazwisko, klasę),  należy dostarczyć organizatorowi konkursu do dnia 14 grudnia 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu:

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac. Jury będzie zwracało uwagę na:

 - oryginalność kompozycji,

- estetykę wykonania,

- kolorystykę,

- wykorzystanie materiałów naturalnych,

- wkład pracy.

Nagrody:

Przyznane zostaną nagrody w dwóch kategoriach

Nagrody zostaną wręczone na apelu wychowawczym wiekowych,

I kategoria: klasy IV-VI.

II kategoria: klasy VII -VIII i gimnazjum..

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

                                                                  Organizator: Urszula Furza