2019-01-04 11:04:21

Dołączyliśmy do grona "małych ratowników"

 

W grudniu klasa Ib uczestniczyła w Program Edukacyjnym "Ratujemy i Uczymy Ratować". Zajęcia składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, które prowadziła Pani Elżbieta Kulesza. Dzieci zdobywały informacje, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy.

Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Dlatego też w drugiej części zajęć pierwszoklasiści mieli możliwość praktycznego wykorzystania nabytej podczas zajęć wiedzy, czyli wzywanie pomocy, układanie poszkodowanego w pozycji bocznej oraz prowadzenie resuscytacji na fantomach. Dzieci oswajały się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowały właściwe nawyki, by pierwsza pomoc stała się dla nich czymś naturalnym.

Udział w Programie zakończył się 21 grudnia 2018r. egzaminem, a najmłodsi uczniowie otrzymali certyfikat uczestnictwa w zajęciach Programu Edukacyjnego ,,Ratujemy i uczymy ratować”.

                                                                                                                 Bogumiła Rudolf

GALERIA