2019-01-08 14:16:00

Koncert Noworoczny

W piątek 04 stycznia 2019 r. każdy mieszkaniec naszej gminy mógł doświadczyć niesamowitych przeżyć kulturalnych podczas Koncertu Noworocznego. Uroczystość prowadzili prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Golczewskiej pan Ireneusz Krzyżanowski oraz pani Rozalia Zabłocka. Klimat świąteczny wprowadziła  piosenka pt. Jest taki dzień wykonana przez członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Golczewskiej. Następnie głos zabrali burmistrz Golczewa pan Maciej Zieliński oraz Starosta Kamieński pan Józef Malec. W dalszej części koncertu zaprezentowany został montaż słowno – muzyczny przygotowany przez chór Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie. W jego skład wchodzi ponad siedemdziesięciu uczniów w różnym przedziale wiekowym. Pod kierownictwem pani Marioli Gradek i pani Moniki Kiełbasy zaprezentowano polskie kolędy oraz piosenki świąteczne przeplatane wierszami i sentencjami o tematyce bożonarodzeniowej. Niesamowitych wrażeń dostarczyły również piosenki w wykonaniu solistów: pani Marioli Gradek, Wiktorii Kiełbasy, Hanny Dziewulskiej, Martyny Patek i Karola Suszka, którym towarzyszył chór szkolny. Miłym akcentem były recytacje pań: Zdzisławy Biernackiej i Beaty Germanowicz. Występ uczniów naszej szkoły dostarczył wszystkim ogromnych wzruszeń, o czym świadczyła owacja publiczności po zakończeniu występu. Pan Ireneusz Krzyżanowski na ręce dyrektora ZSP w Golczewie pana Mariusza Michalika złożył podziękowania za przygotowanie tego wydarzenia. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Golczewskiej wręczyło wyróżnienia przedstawicielom lokalnej społeczności, którzy w sposób szczególny wspierali Stowarzyszenie w jego działalności.

GALERIA