2019-01-31 14:05:41

Rekrutacja do Przedszkola

Na stronie www.golczewo.pl został ogłoszony harmonogram naboru dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Golczewo.

Infformacje oraz treść zarządzenia dostępne po kliknięciu na link.

Rodzice dzieci uczęszcząjących do Przedszkola Publicznego Źródełko w Golczewie powinni poinformować Dyrektora o chęci kontynuowania edukacji swoich dzieci w Naszym przedszkolu, formularz potwierdzający wolę kontynuacji dostępny tutaj, w sekretariacie lub u wychowawcy grupy.