2019-04-01 18:54:05

Profilaktyka w szkole

W ramach profilaktyki uczniów klas IV – VI zostało zorganizowane przedstawienie profilaktyczne, które zaprezentował Teatr Kurtyna z Krakowa. W spektaklu poruszony został temat przemocy, z którym boryka się wiele polskich szkół. Problematyka przedstawienia była również związana z profilaktyką zachowań ryzykownych: hejtem internetowym, zrachowaniami agresywnymi i cyberprzemocą. Inscenizacja miała na celu uświadomienie uczniom istoty właściwych postaw społecznych, asertywnego wyrażania potrzeb, właściwego postępowania w sytuacjach problemowych oraz wrażliwości na potrzeby i problemy innych ludzi. Działania profilaktyczne są wspierane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golczewie.