2019-05-27 10:18:57

Podsumowanie XXVIII edycji Międzynarodowego Konkursu

Podsumowanie XXVIII edycji Międzynarodowego Konkursu

KANGUR MATEMATYCZNY 2019

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” jest organizowany w naszej szkole od wielu lat. Głównym organizatorem konkursu „Kangur” w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, a patronat nad konkursem sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem tego Konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu.

W Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, 21 marca 2019 r. wzięło  udział 74 uczniów naszej szkoły z klas II-VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum. W ciągu 75 minut uczniowie zmagali się z zadaniami w odpowiednich kategoriach wiekowych: Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet, Junior. Każdy uczestnik Konkursu otrzymał układankę przestrzenną w postaci kuli – breloczka.

 W XXVIII edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” wyróżnienie uzyskali:

  • Zieliński Roman
  • Kawecka Aleksandra
  • Zając Zuzanna
  • Zieliński Julian.

Uczniowie wyróżnieni w konkursie otrzymują dyplomy i nagrody. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.