2011-12-02 11:27:07

Mikołajki 2011

Mikołajki w klasach IV – VI

6 grudnia 2011r.

  Trzy pierwsze lekcje skrócone:

8.00 – 8.30

8.35 – 9.05

9.10 – 9.40

- śniadanie

9.55– 11.00 – zajęcia z wychowawcą w klasach

- Wykonanie „MEGA kartki do Świętego Mikołaja” – technika dowolna.

11.00– 12.20 – „Mikołajki na sportowo” - mała sala gimnastyczna:

- międzyklasowe konkursy sportowe,

Rozstrzygnięcie konkursów:

- „Największa bombka klasowa”,

- „Mega kartka do Świętego Mikołaja”

-  sportowych.

Wychowawcy klas IV-VI

 

Mikołajki w klasach I – III GIMNAZJUM

   Trzy pierwsze lekcje skrócone:

8.00 – 8.30

8.35 – 9.05

9.10 – 9.40

- śniadanie

  9.55– 11.00 – zajęcia z wychowawcą w klasach

- Konkurs na  ,,Świątecznie przystrojoną salę” – technika dowolna.

11.00– 12.20

„Mikołajki na sportowo” - duża sala gimnastyczna:

( międzyklasowe rozgrywki sportowe)
,,Mikołajkowe zabawy na świetlicy’’

     (konkurs 1 z 10 , plastyczny i kalambury

     oraz  muzyczne występy uczniowskie)

Rozstrzygnięcie konkursów:

- „Największa bombka klasowa”,

- ,,ŚWIĄTECZNIE PRZYSTROJONĄ SALĘ,,

-  sportowych.

Wychowawcy klas I-III GIMNAZJUM