2019-10-30 08:24:05

Ślubowanie klas pierwszych 2019/2020

Bardzo miła a zarazem doniosła uroczystość odbyła się w szkole w Golczewie. Pasowanie na ucznia  szkoły podstawowej odbyło się 25 października w obecności dyrektora szkoły, burmistrza, rodziców i uczniów starszych klas. Przez kilka tygodni pierwszaki pod opieka wychowawczyń przygotowywały część artystyczną, żeby zaprezentować się gościom. Dyrektor szkoły Mariusz Michalik pasował wszystkich pierwszoklasistów  na uczniów szkoły podstawowej. Dzieci z wielkim przejęciem i poważną miną złożyły ślubowanie. Burmistrz Maciej Zieliński złożył pełnoprawnym już uczniom życzenia powodzenia w nauce i podarował słodkie niespodzianki. Życzenia złożyli również dyrektor szkoły oraz przedstawicielka Rady Rodziców. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom. Po części oficjalnej dzieci razem ze swoimi wychowawczyniami przeszły do swoich klas , gdzie rodzice przygotowali im poczęstunek. Pierwszaki ten dzień zapamiętają długo, był dla nich pełen wrażeń.