2019-11-09 06:55:52

Śpiewajmy razem

#SzkołaDoHymnu

Ponad 4 mln uczniów i 400 tys. nauczycieli z przeszło 20 tys. szkół w Polsce i za granicą o symbolicznej godzinie 11:11 wspólnie odśpiewało 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji „Szkoła do hymnu”. Przedsięwzięcie to wspólna inicjatywa Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży. Do udziału w akcji zostały zaproszone wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe w Polsce oraz polskie szkoły za granicą.

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi także wzięli udział w tej akcji. Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej, w której uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele z blisko 24 tys. placówek w kraju i za granicą.

https://www.gov.pl/web/edukacja/szkola-do-hymnu

https://www.gov.pl/web/edukacja/szkola-do-hymnu--uczniowie-z-ponad-20-tys-szkol-wspolnie-odspiewali-hymn-narodowy