2020-01-28 09:08:27

Lekcja matematyki na szkolnym boisku!

Lekcja matematyki na szkolnym boisku!

        Matematyka nie musi być nudna i nie trzeba siedzieć w szkolnych ławkach! Dlatego przy sprzyjającej pogodzie 21 stycznia uczniowie klasy 8b brali udział w zajęciach z matematyki w terenie. Nie ma bardziej wartościowego sposobu nauczania niż bezpośrednie zetknięcie się z istotą przedmiotu. Uczniowie pracowali w grupach wybranych losowo na dwóch etapach. Zaopatrzeni w taśmy miernicze, stosowali twierdzenie Pitagorasa w sytuacjach praktycznych.
        To  pozwoliło uczniom inaczej spojrzeć na zagadnienie, stało się ono dla  nich bardziej przystępne i zrozumiałe. W czasie zajęć praktycznych uczniowie  nabyli umiejętność współpracy, rozwiązywania problemów, logicznego myślenia, korzystania z informacji, ich analizy, gromadzenia i segregowania. Mieli też okazję do samokształcenia i wykorzystywali wiedzę w praktyce.
       Uczniowie 8b sprawnie poradzili sobie z wszystkimi zadaniami i szybko osiągnęli założony cel, a przy okazji świetnie się bawili.                                                                                                                           Marzena Golec

GALERIA