2020-02-06 08:22:51

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Pulbicznego "Źródełko" na rok szkolny 2020/2021

Poniżej link do Zarządzenia Burmistrza Golczewa w sprawie określenia terminów przeprowadzania na rok szkolny 2020/2021 postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo.

Zarządzenie