2020-02-11 09:35:36

Informacja o wolnych miejszcach w Przedszkolu Publicznym "Źródełko" w Golczewie

Informujemy, że Przedszkole Publiczne w Golczewie dysponuje 150 miejscami z tego 50 przypada na oddziały "0".

Na chwilę obecną, chęć kontynuacji pobytu dziecka w Przedszkolu wyraziło 78 opiekunów dzieci w różnych grupach wiekowych.