2020-03-24 11:13:32

Informacja

Informacje dla Rodziców i Uczniów o kształceniu na odległość

 

 1. Od 25 marca 2020 r. obowiązuje w naszej szkole praca zdalna.
 2. Uczniowie będą otrzymywali materiał do realizacji drogą elektroniczną.
 3. Materiały będą zawierały tematy do samodzielnego czytania z podręcznika, zadania do wykonania w zeszycie lub ćwiczeniu oraz adresy stron, na których są zadania do realizacji.
 4. Prace wykonane w programach komputerowych uczniowie mogą przesyłać za pomocą e-mail do nauczyciela (plik tekstowy, dokument pdf, zdjęcie, skan), zgodnie z wcześniejszym ustaleniem z nauczycielem.
 5. Pracę będą podlegały ocenie według WZO.
 6. Dzieci będą pracowały według podanego planu lekcji w godzinach porannych i południowych.
 7. Rodzic powinien zadbać o odpowiednią pracę dziecka (pomieszczenie powinno być wywietrzone, zapewnić odpowiednie oświetlenie, czas pracy przy komputerze należy zminimalizować oraz zachęcać dziecko do systematycznej pracy).
 8. Rodzic powinien monitorować pracę dziecka oraz zwracać uwagę na jego potrzeby.
 9. Pracując w sieci należy stosować się do zasad bezpiecznej pracy w sieci Internet, które zamieszczone są na stronie szkoły.
 10. Praca dziecka nie polega tylko na pracy z komputerem. Uczniowie otrzymują zadania w podręczniku, zeszycie i ćwiczeniach.
 11. Przy zbyt małej ilości sprzętu w domach proszę wyznaczyć czas dla każdego dziecka, w zależności od potrzeb.
 12. W razie problemów rodzic kontaktuje się z nauczycielem danego przedmiotu lub wychowawcą.
 13. Konsultacje dla rodziców w e-dzienniku od 14.30 – 15.30 w każdą środę.
 14. Zasady mogą być modyfikowane w zależności od zmieniającej się sytuacji.
 15. Proszę zadbać o to, aby mimo pięknej pogody dzieci pozostały w domu w czasie zawieszenia zajęć.