2020-07-28 12:04:17

Absolwenci klas ósmych!

Zapraszamy po odbiór zaświadczeń z egzaminów 31 lipca 2020 r.
w godzinach 10.00-14.00 do sekretariatu szkoły.

Podczas odbioru obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk.

W dzienniku elektronicznym zostały przesłane
kody dostępu do wyników z egzaminu ósmoklasisty.