2021-02-11 10:12:40

Informacja o wolnych miejscach w Przedszkolu Publicznym "Źródełko" w Golczewie

Informujemy, że Przedszkole Publiczne w Golczewie dysponuje 150 miejscami z tego 50 przypada na oddziały zerowe.
Na chwilę obecną, chęć kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu wyraziło 95 opiekunów dzieci z różnych grup wiekowych.

Poniżej link do Zarządzenia Burmistrza Golczewa w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo.

Zarządzenie

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka

2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

3. Oświadczenie o zatrudnieniu

4. Oświadczenie o rodzeństwu dziecka

5. Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego w US Kamień Pomorski

6. Oświadczenie o wielodzietności

7. Upoważnienie do odbioru dziecka

8. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

9. Deklaracja pobytu

10. Potwierdzenie woli