2021-10-19 12:03:54

Jesień w oczach dziecka

We wrześniu, pierwszego dnia jesieni, uczniowie klas I-III zostali zaproszeni do udziału w konkursie plastycznym pt. „Jesień w oczach dziecka”. Technika prac była dowolna. Celem konkursu było:

- rozwijanie u dzieci zainteresowań artystycznych oraz poszukiwanie inspiracji twórczej w obserwacji przyrody; 

- rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną; 

- uwrażliwienie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.  

W konkursie wzięło udział 42 uczniów reprezentujących wszystkie poziomy klas I-III. Na ręce organizatora oddano prace wykonane rozmaitymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatora i komisji konkursowej, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, jury zdecydowało się nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na dużą samodzielność, poziom aktywności twórczej, umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, zagospodarowanie przestrzeni oraz oryginalne ujęcie tematu i ilość włożonej pracy.

Decyzją komisji konkursowej nagrodzono i wyróżniono następujące prace na poziomie każdej klasy:

Klasa I

I miejsce – Ryszard Wiączek

II miejsce – Eliza Kapuścińska

III miejsce – Natalia Pawłowska

Wyróżnienie – Inga Grońska, Jakub Galijewski

Klasa II

I miejsce – Tymoteusz Skubisz

II miejsce – Jan Kalczyński

III miejsce – Kaja Król

Wyróżnienie – Alicja Witczak, Oskar Pustelnik

Klasa III

I miejsce – Hanna Aftewicz

II miejsce – Justyna Kurzyk

III miejsce – Kalina Adamowicz

Wyróżnienie – Adam Adamowicz, Aleksandra Chłopek

Za udział w konkursie uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w następnych konkursach.