2021-11-24 14:55:53

Spotkanie z lekturą "Pan Tadeusz"

Zapraszamy na wystawę lapbooków poświęconych lekturze "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Znajdziecie na nich:
- biogram Adama Mickiewicza (z uwzględnieniem czasu i okoliczności powstania Pana Tadeusza, czyli genezy utworu).
- czas i miejsce akcji z informacjami o tle historycznym (kampanii napoleońskiej oraz kulcie Bonapartego).
- bohaterów (najważniejsze informacje pomocne do przygotowania charakterystyki postaci). Obowiązkowo: Tadeusz, Jacek Soplica, Sędzia, Hrabia, Telimena, Zosia, Wojski, Gerwazy i Protazy, Jankiel oraz bohater zbiorowy: szlachta dobrzyńska i jej przedstawiciele, Moskale .
- ramowy plan wydarzeń trzech głównych wątków: miłosnego, sporu o zamek oraz działalności księdza Robaka.
- rodzaj i gatunek literacki (wyjaśnienie pojęcia epopeja oraz epopeja narodowa).
- informacje o następujących fragmentach epopei: Inwokacja, historia zamku Horeszków, koncert Wojskiego na rogu, spowiedź Jacka Soplicy, rehabilitacja Jacka Soplicy oraz co najmniej 3 opisy przyrody (np. chmury, burza, zachód słońca). Podajesz numer i tytuł księgi oraz wersy epopei.
- wyjaśnienie pojęć: inwokacja, epilog, retrospekcja, instrumentacja głoskowa, hiperbola, porównanie homeryckie, peryfraza, zajazd, zaścianek, czarna polewka, emisariusz, bohater dynamiczny oraz nazw urzędników: stolnik, podkomorzy, wojski, rejent, asesor.

To świetna powtórka przed egzaminem!

Do zobaczenia na piętrze!

                               klasa 8 D (i Pani od polskiego) :)